Quanti18

89 tekstów – auto­rem jest Quan­ti18.

* * *

Nie mów, jeśli kochasz,
Mil­cz, gdy coś Cię boli,
Idź w prze­ciwną stronę
Widząc go z daleka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2018, 22:23

Twój do­tyk spra­wia, że przes­taję myśleć. Od­czu­wam tyl­ko ra­dość i szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:42

Nie ma ta­kiej miłości, której nie mógłbym dać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2018, 02:46

Gdy cier­pi ser­ce, cier­pi też dusza,
tępy jest ro­zum, nic go nie wzrusza,
a w życiu wciąż obec­na katusza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 23:52

O pew­nych rzeczach trze­ba po pros­tu rozmawiać 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21

Ludzie są jak świece- mi­li dla oka, ciep­li, po­wodują pożary, podpalenia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2018, 00:50

Życie jest jak jaj­ko- trze­ba je znieść. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2017, 07:28

Szu­kam no­wej we­ny, bo sta­ra się kur­wi z moją przeszłością. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 września 2017, 04:29

W wal­ce nie ma miej­sca na wstyd 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2017, 06:15

Ciem­ny naród łyka wszys­tko jak pelikan. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2017, 04:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 lutego 2018, 22:23Quanti18 do­dał no­wy tek­st Nie mów, jeśli kochasz, Mil­cz, [...]

1 lutego 2018, 23:42Quanti18 do­dał no­wy tek­st Twój do­tyk spra­wia, że [...]

30 stycznia 2018, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

29 stycznia 2018, 02:46Quanti18 do­dał no­wy tek­st Nie ma ta­kiej miłości, [...]

28 stycznia 2018, 23:57Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń czy kocha­nie?

28 stycznia 2018, 23:56Quanti18 sko­men­to­wał tek­st I przez chwilę wy­dawało [...]

28 stycznia 2018, 23:52Quanti18 do­dał no­wy tek­st Gdy cier­pi ser­ce, cier­pi [...]

26 stycznia 2018, 11:06róż li­la sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

22 stycznia 2018, 16:05IKON sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

22 stycznia 2018, 08:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]