Quanti18

85 tekstów – auto­rem jest Quan­ti18.

Życie da­je ko­pa w rzycie 

aforyzm • 14 listopada 2017, 05:14

Życie jest jak jaj­ko- trze­ba je znieść. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2017, 07:28

Poz­nałam dziś Pat­ry­ka... nieźle w łóżku fika. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2017, 04:50

Szu­kam no­wej we­ny, bo sta­ra się kur­wi z moją przeszłością. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 września 2017, 04:29

W wal­ce nie ma miej­sca na wstyd 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2017, 06:15

Ciem­ny naród łyka wszys­tko jak pelikan. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2017, 04:16

Leję na Ciebie zim­nym moczem,
bo na ciepły nie zasługujesz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 lipca 2017, 05:01

Mgła ta­jem­ni­cy opadła.
Stra­ciłem w Twoich oczach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2017, 17:16

Cza­ruj da­lej- może w końcu ulegnie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2017, 05:03

Nig­dy nie zro­zumiem języ­ka poezji 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2017, 03:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 listopada 2017, 05:14Quanti18 do­dał no­wy tek­st Życie da­je ko­pa w [...]

10 listopada 2017, 19:18Cris sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak jaj­ko- [...]

10 listopada 2017, 07:28Quanti18 do­dał no­wy tek­st Życie jest jak jaj­ko- [...]

30 września 2017, 13:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 08:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 08:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 08:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 08:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]

30 września 2017, 04:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Poznałam dziś Pat­ry­ka... nieźle [...]