Quanti18

127 tekstów – auto­rem jest Quan­ti18.

Wyłącz na­wiew zbędnych myśli 

aforyzm • 2 stycznia 2019, 23:49

Bierz się za rzycie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2018, 20:06

Życie ssie.
A ludzie jeszcze bardziej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2018, 20:04

My, młodo wyglądający, jes­teśmy ska­zani na ciągłe nosze­nie do­wodu oso­bis­te­go i udo­wad­nianie, że jes­teśmy pełnoletni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 grudnia 2018, 19:28

Wejdźże raz jeszcze 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 21:40

By­le mieć i by­le kochać 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 21:39

JES­TEM SAM.
CZUJĘ SIĘ SAMOTNY.
NIKT MNIE NIE KOCHA.
MOGĘ UMIERAĆ. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2018, 16:47

Naj­gor­sze jest czekanie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2018, 20:46

Tak mi­nimal­nie szu­kam, szukam,
zna­leźć nie mogę, nie odnajdę 

myśl • 25 listopada 2018, 10:56

Os­tatnio, bar­dzo dob­ry zna­jomy, tak go naz­wijmy, za­pytał mnie czy jes­tem kocha­ny. Od­po­wie­działem, że wszędzie i zaw­sze, i dla każde­go, co jed­nak nie czy­ni mnie lep­szym od in­nych, aczkol­wiek na­daje mi war­tość dodatnią. 

anegdota • 22 listopada 2018, 12:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 stycznia 2019, 23:49Quanti18 do­dał no­wy tek­st Wyłącz na­wiew zbędnych myśli

2 stycznia 2019, 23:42Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

21 grudnia 2018, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie ssie. A ludzie jeszcze [...]

21 grudnia 2018, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

20 grudnia 2018, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st My, młodo wyglądający, jes­teśmy [...]

20 grudnia 2018, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

19 grudnia 2018, 12:46Tymoteusz Ika sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

19 grudnia 2018, 12:38Badylek sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

19 grudnia 2018, 12:36Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak świece- [...]

19 grudnia 2018, 12:33Badylek sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]