Quanti18

96 tekstów – auto­rem jest Quan­ti18.

Nie ma co się oszu­kiwać. Życie boli. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2018, 23:08

Jak już po­wie­działeś 'a' to do­kończ cały alfabet 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2018, 22:06

Tońże mówię, toń! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2018, 22:32

Naj­gor­sze co można mieć to cias­ny umysł 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 marca 2018, 02:09

Twój chlew, Two­je świnie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2018, 17:44

Przeszłość to naj­gor­sze zja­wis­ko ja­kie w te­raźniej­szości może spot­kać człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 marca 2018, 02:55

Jest wybór- są i konsekwencje. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 marca 2018, 02:04

* * *

Nie mów, jeśli kochasz,
Mil­cz, gdy coś Cię boli,
Idź w prze­ciwną stronę
Widząc go z daleka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2018, 22:23

Twój do­tyk spra­wia, że przes­taję myśleć. Od­czu­wam tyl­ko ra­dość i szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:42

Nie ma ta­kiej miłości, której nie mógłbym dać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2018, 02:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 kwietnia 2018, 00:21Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

4 kwietnia 2018, 10:13kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

29 marca 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

28 marca 2018, 23:08Quanti18 do­dał no­wy tek­st Nie ma co się [...]

20 marca 2018, 22:27yestem sko­men­to­wał tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

19 marca 2018, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

15 marca 2018, 10:45Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]

14 marca 2018, 09:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tońże mówię, toń!

13 marca 2018, 22:32Quanti18 do­dał no­wy tek­st Tońże mówię, toń!

13 marca 2018, 09:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najgorsze co można mieć [...]